Zbiornik dwupłaszczowy ? dlaczego powinniśmy z nich korzystać

Na własnym gospodarstwie musimy zachowywać najwyższy stopień bezpieczeństwa. Niekiedy nasza praca wymaga magazynowania pewnych surowców, które są przez nas wykorzystywane. Trzeba robić to ze świadomością, że niewłaściwe zabezpieczenie potencjalnie groźnego materiału może skutkować nie tylko zachwianiem naszego zdrowia, ale może również niekorzystnie wpłynąć na środowisko naturalne.

Nowoczesne i szczelne zbiorniki

zbiorniki dwupłaszczoweSzczególnie ważnym jest, by w odpowiedni sposób przechowywać wszelkiego rodzaju paliwa rolnicze. Koniecznym jest, by odpowiednio zabezpieczyć się przed wyciekiem szkodliwym substancji do gleby ? aby temu zapobiec potrzebujemy konkretnych metod magazynowania. Te są z kolei regulowane prawnie i już od 2010 roku za sprawą rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji za wymagane uważane jest przechowywanie między innymi olejów w specjalnie do tego przygotowanych zbiornikach dwupłaszczowych. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że posiadają podwojoną konstrukcję ścian, to znaczy, że mniejszy zbiornik, w którym przetrzymujemy konkretną substancję, obudowany jest jeszcze jedną powłoką, której pojemność względem mniejszej została powiększona o 10%.

zbiorniki dwupłaszczoweDzięki temu w przypadku rozszczelnienia pierwszej powłoki materia przelewa się do drugiej z nich i pozostaje tym samym w zbiorniku, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. O posiadanie odpowiedniego, zgodnego z prawem zbiornika na paliwo powinniśmy zadbać sami, bowiem na dostawców nie nakłada się obowiązku sprawdzania jego atestu. Tym samym na gospodarstwach rolnych można spotkać się z pomijaniem tego prawnego zapisu. Tymczasem trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji to rolnik ponosi odpowiedzialność za ewentualne zanieczyszczenie, które może wydatnie przyczynić się do spowodowania pożaru. Nowoczesne zbiorniki dwupłaszczowe pozwalają uniknąć nie tylko niechcianych zarzutów, ale również rozszczelnienia. Chronią każdego poważnego przedsiębiorcę przed konsekwencjami, które mogą wyniknąć z używania byle jakiego pojemnika, zarówno finansowymi, prawnymi, jak i zdrowotnymi. Przechowywanie różnego rodzaju chemikaliów zawsze będzie generować konieczność odpowiedniego ich zabezpieczenia.

Skażenie może bowiem nieść za sobą fatalne skutki, nie tylko dla nas, ale również dla osób z naszego otoczenia. Koniecznym jest więc przestrzeganie odpowiednich rozporządzeń, i to nie tylko dla prawnego zabezpieczenia naszej działalności. Dwupłaszczowe zbiorniki będą z pewnością dobrą inwestycją dla każdego, kto, przechowując szkodliwe substancje, ma również na względzie zdrowie swoich najbliższych.

Leave a Comment