Fotowoltaika

Zasada działania fotowoltaiki

Temat energii z odnawialnych źródeł jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych ? ceny prądu pozyskiwanego z paliw kopalnych cały czas rosną. Jednym z odnawialnych źródeł energii, które można posiadać we własnym domu, jest fotowoltaika. Ten rodzaj OZE pozwala na generowanie energii elektrycznej z promieni słonecznych. Jest to możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Energia elektryczna z fotowoltaiki musi zostać przekonwertowana na prąd zmienny, a później może zostać wykorzystana w domu, zmagazynowana lub odsprzedana.

Profesjonalna fotowoltaika bez tajemnic

FotowoltaikaNajmniejszym elementem instalacji PV są ogniwa fotowoltaiczne. Wykonuje się je z kryształów krzemu. W momencie, gdy na kryształy krzemu padają promienie słoneczne, elektrony zostają wzbudzone i przemieszczają się między elektrodami. Powoduje to różnicę potencjałów, a w konsekwencji prąd stały. Taki rodzaj energii nie może być jednak wykorzystany w domowej instalacji elektrycznej, dlatego konieczna jest jego konwersja. Wykorzystuje się do tego inwerter, który jest sercem całego systemu. Służy on nie tylko do zmiany prądu stałego w zmienny, ale też do kontrolowania i monitorowania parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej. Sprawność instalacji PV jest znacznie wyższa w miesiącach letnich, gdy promieni słonecznych dociera do ziemi znacznie więcej. W kwestii takiej jak profesjonalna fotowoltaika Puławy są regionem, w którym działa wiele wyspecjalizowanych firm.

FotowoltaikaMontaż fotowoltaiki powinien być poprzedzony wykonaniem projektu oraz obliczeniem optymalnej liczby, wielkości oraz mocy paneli. Dzięki temu można uniknąć przeszacowania inwestycji, która mogłaby doprowadzić do zmniejszenia jej opłacalności. Panele fotowoltaiczne powinny być zwrócone w kierunku południowym, co zapewnia ich największą sprawność. Obecnie sprawność najnowszych paneli fotowoltaicznych przekracza już 20 procent. Na potrzeby gospodarstw domowych buduje się także instalacje wyposażone w magazyny energii. Sprawia to, że nie trzeba oddawać do sieci nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej. Zmagazynowaną energię można wykorzystać na przykład w nocy.

Obliczając wydajność instalacji oraz pojemność magazynu energii, należy uwzględnić zapotrzebowanie energetyczne. W przypadku budynków pasywnych można dzięki instalacji fotowoltaicznej znacznie zmniejszyć rachunki związane z elektrycznym ogrzewaniem. Chociaż instalacja fotowoltaiczna nie jest wyjątkowo skomplikowana, jej montażem mogą zajmować się wyłącznie fachowcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.