W jakich sposób należy znakować ładunki niebezpieczne?

W ostatnich kilku latach zaczęto znacznie poważniej podchodzić do kwestii związanych z odpowiednim oznakowaniem pojazdów, które kierowane są do przewożenia potencjalnie niebezpiecznych ładunków. W zależności od ich rodzaju i związanego z tym bezpośrednio zagrożenia, wykorzystywać należy zupełnie inne tablice ostrzegawcze.

Znakowanie niebezpiecznych ładunków

Cechami je łączącymi okazuje się być pomarańczowy kolor oraz ich ustandaryzowane wymiary. Kolor pomarańczowy wykorzystywanych w takich celach znaczków został przyjęty jako obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej i wielu krajach położonych w jej bezpośrednim pobliżu. W przypadku części pojazdów same tablice informacyjno-ostrzegawcze okazać się mogą jednak niewystarczające. Często istnieje również konieczność zastosowania dodatkowych tablic z numerami rozpoznawczymi zagrożenia. Warto pamiętać, że takich oznaczeń nie można umieszczać dowolnie w obrębie całego pojazdu. Powinny się one znajdować zawsze z przodu i tyłu maszyny bądź naczepy. Jeżeli chodzi o oznaczenia dodatkowe umieścić je należy z boku danego pojazdu równolegle do jego osi. Warto pamiętać jednak o tym, że odpowiednie oznaczenia ładunków niebezpiecznych będą wyglądać zupełnie inaczej w sytuacji, gdy będą miały być one przewożone luzem. W takim wypadku bardzo ważną rolę odgrywać będą liczby znajdujące się na takich właśnie tablicach. Oznaczenie u góry odnosić się będzie do numeru rozpoznawczego danego zagrożenia. I tak cyfra 60 oznacza, że przewożony materiał ma dominujące właściwości trujące. Cyfra 0, którą można postawić przed inną liczbą wskazywać będzie na ograniczone właściwości powodujące zagrożenie. Jeżeli zaś numer rozpoznawczy zagrożenia poprzedzony będzie symbolem X oznacza to, że materiał bardzo niebezpiecznie reaguje na kontakt z wodą. Tym samym nie powinno się jej stosować w przypadku ewentualnego wybuchu pożaru.

utylizacja azbestuWszystkie wykorzystywane w takich celach tablice powinny się wyróżniać zgodnością z ustandaryzowany przez przepisy wymiarami, które mogą być mniejsze jedynie w przypadku używania mniejszych furgonetek do transportu. W obecnym czasie szczególna uwaga zwracana jest na konieczność zachowywania prawidłowego bezpieczeństwa w czasie przewożenia materiałów potencjalnie niebezpiecznych. W tym właśnie celu dba się o właściwe oznakowanie pojazdów transportowych, do czego używa się etykiet i tablic o ustandaryzowanej kolorystyce jak też i wymiarach. Dzięki temu można znacznie szybciej ustalić prawdopodobne przyczyny wystąpienia danej sytuacji niebezpiecznej, związanej na przykład z pożarem czy też wybuchem.

Leave a Comment