badania geologiczne

Po co wykonuje się badania geologiczne?

Podobno z naturą człowiek nie jest w stanie wygrać ? stwierdzenie to ma w sobie dużo prawdy, szczególnie jeśli rozpatrujemy dłuższy kres czasu. Jedną z branży, która często zmaga się z właśnie z naturą, jest budownictwo ? budynki oraz budowle stają się częścią przestrzeni i oddziałują na nią.

Badania geologiczne przez inwestycja

badania geologiczneJak się okazuje, znacznie korzystniejsze dla obiektów budowlanych jest dostosowanie ich wyglądu oraz rodzaju konstrukcji do panujących aktualnie w danym terenie warunków gruntowych. Nie tylko fundament oddziałuje na grunt ? również warstwy litosfery oddziałują na konstrukcję nośną przekazującą obciążenia na podłoże. W ciągu ostatnich lat wielu inwestorów próbowało podjąć walkę z naturą, decydując się na wymianę podłoża gruntowego lub zmianę toru przepływu wody gruntowej. Bardzo często takie decyzje były spowodowane tym, że na etapie projektowania nie sprawdzono, jakie warunki gruntowo-wodne panują na danym terenie. Dzisiaj badania geologiczne są jednym z etapów realizacji procesu budowlanego i kwalifikują się one do pierwszego etapu, czyli przygotowania całej inwestycji. Wykonuje się je przede wszystkim po to, aby określić, z jakim podłożem gruntowym mamy do czynienia. W przyrodzie mamy do czynienia z trzema podstawowymi rodzajami gruntu: organicznym, spoistym i niespoistym.

badania geologiczneZe względu na to, w jaki sposób miliony lat temu kształtowała się powłoka ziemska, litosfera jest zbudowana warstwowo. W górnej części znajdują się cząstki organiczne, pod którymi może znaleźć się warstwa nośna lub nienośna. Aby poznać układ warstw oraz poziom wód gruntowych, który także ma duży wpływ na sposób posadowienia konstrukcji, konieczne jest wykonanie odwiertów geotechnicznych oraz laboratoryjne zbadanie, jakie parametry wytrzymałościowe posiadają konkretne warstwy gruntu. Na tej podstawie przyjmuje się parametry konieczne do określenia rodzaju fundamentów. Wszystkie wyniki badań powinny zostać zebrane w dokumentacji geologicznej, która następnie trafia do inwestora oraz projektantów zajmujących się opracowywaniem dokumentacji wykonawczej budynku. Zadaniem osób wykonujących badania geotechniczne jest także weryfikacja, czy na całej działce panują jednakowe warunki.

Ten czynnik jest bardzo istotny szczególnie wtedy, gdy obiekt obejmuje bardzo dużą powierzchnię zabudowy. Źle zweryfikowane podłoże może przyczynić się do nierównomiernego osiadania części budynku, a w konsekwencji do awarii lub katastrofy budowlanej. Właśnie dlatego do badań podłoża gruntowego wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt.

Leave a Comment