Kokpit operatora żurawia

Operator żurawia – czego spodziewać się na kursie?

Szkolenie na operatora dźwigu zakłada szereg zajęć dotyczących funkcjonowania sprzętu, jego obsługi i znajomości wszelkich niezbędnych przepisów bezpieczeństwa. Właściwie poprowadzony kurs, objaśniający wszelkie niezbędne zasady bezpiecznego użytkowania, to klucz do bezpiecznej i sprawnej obsługi maszyny, jaką jest dźwig. Czego więc możemy spodziewać się, przystępując do szkolenia na operatora żurawia?

Czego Cię nauczą na kursie operatora żurawia?

Ładunek na dźwiguTak, jak w innych pojazdach i urządzeniach, tak i tu funkcjonuje podział na kategorie, na jakie możemy uzyskać uprawnienia. W przypadku żurawi wyróżniamy dwie. Kategoria II Ż obejmuje dźwigi przenośne, stacjonarne oraz samojezdne. Z kolei druga, I Ż, dotyczy dźwigów wieżowych oraz przewoźnych. Wszelkie poruszane na kursie zagadnienia zostały zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Zakres nauczania jest więc stały, a wszelkie zmiany zależą wyłącznie od UDT. Jak wiec wyglądają zajęcia, jakie musi odbyć przyszły operator żurawia wieżowego Kurs dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną. Teoria odbywa się w formie wykładowej. Szkoleniowcy opisują budowę żurawi, ich właściwości i rodzaje. Przekazują również wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa. Szczegółowo omawiają zakres obowiązków operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy przy maszynie. Na kursie poznamy również wszelkie przepisy BHP obowiązujące pracownika dźwigu, jak również metody bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Kokpit operatora żurawiaSzczegółowo omawiane są także wszelkie zasady postępowania w razie awarii lub wypadku podczas pracy na żurawiu. Poznamy też przepisy opracowane przez sam Urząd Dozoru Technicznego dotyczące obsługi żurawi. Po zakończeniu części teoretycznej słuchacz powinien znać podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania żurawia oraz pełen zakres swoich obowiązków podczas całego dnia pracy. Następująca po niej część praktyczna ma za zadanie przygotować kandydata do rzeczywistej pracy na żurawiu i oswoić go ze sprzętem. Po zakończeniu zajęć odbywa się egzamin państwowy nadzorowany przez dwuosobową komisję powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin ma za zadanie zweryfikować wszelkie nabyte umiejętności podczas kursu. Również składa się on z dwóch części sprawdzających zarówno wiedzę teoretyczną kandydata, jak i praktyczną, gdy oceniana jest jego zdolność manualna do obsługi maszyny.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, zdający otrzymuje uprawnienia, dzięki którym może rozpocząć legalną pracę na stanowisku operatora żurawia. Warto zainteresować się tym kursem, gdyż oferuje atrakcyjny, stabilny i pewny zawód za rozsądne wynagrodzenie. Wartościowych kwalifikacji i uprawnień nigdy dość. Pamiętajmy o tym.

Leave a Comment