Instalacje elektryczne

Montaż instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna to zespół połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych, które mają określone parametry techniczne i spełniają określone funkcje. Ich rolą jest rozprowadzanie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Dostawa energii elektrycznej realizowana jest w sposób niezawodny i w 100% bezpieczny.

Instalacje w budynku mieszkalnym

Instalacje elektryczneMożemy wyróżnić instalacje oświetleniowe i siłowe. Instalacje oświetleniowe zasilają elektryczne źródła światła. Instalacje siłowe to te, których zadaniem jest zasilanie silników i przemysłowych urządzeń grzejnych. Instalacje elektryczne w budynku mieszkalnym to nieodłączny element wyposażenia tego obiektu. Podobnie jest zresztą w przypadku obiektów przemysłowych, rolniczych, ogrodniczych czy hodowlanych. Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i zrealizowane tak, aby zapewniały osobom z nich korzystających odpowiedni komfort użytkowania. Powinny również mieć takie parametry techniczne, które zapewniałyby nieograniczoną i niezakłóconą pracę urządzeń gospodarstwa domowego czy sprzętów RTV lub AGD. W domach można zainstalować instalacje elektryczną na trzy sposoby- albo na powierzchni ściany (instalacje wtynkowe), albo w rowkach, które są w ścianie specjalnie do tego celu utworzone (instalacje podtynkowe), albo bezpośrednio na tynku, za pomocą metalowych opasek (instalacje nadtynkowe).

Instalacje elektryczneTe ostatnie wykorzystuje się w takich miejscach, w których to, jak ściana wygląda nie odgrywa praktycznie żadnego znaczenia, np. w piwnicach czy w garażach. W budynkach mieszkalnych instalacje elektryczne składają się z układu zasilania niskiego napięcia, który obejmuje przyłącza kablowe, tablicę rozdzielczą, obwody i odpowiednią liczbę odbiorników. Do instalacji elektrycznych włącza się również zapasowe źródła energii, takie jak baterie akumulatorowe czy zespoły prądotwórcze. Projekt instalacji elektrycznej jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na budowę domu. Prawidłowe opracowanie takiego projektu umożliwi bezpieczne rozprowadzenie i korzystanie z prądu w budynku mieszkalnym. Jego wykonanie należy zlecić elektrykowi, który dysponuje uprawnieniami budowlanymi w zakresie branży instalacyjnej. Zanim jednak wykonamy ten krok, musimy wystąpić do lokalnego zakładu energetycznego o warunki techniczne wykonania przyłącza do sieci energetycznej.

Obecność w domu instalacji elektrycznej to dziś standard, bez którego praktycznie nie można się obejść. Prąd wykorzystujemy do wszystkiego, na każdym kroku. Jest on niezbędny do pracy wielu urządzeń tak w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych.

Leave a Comment