hydroizolacja piwnicy

Materiały do hydroizolacji piwnic

Bardzo ważnym elementem budowy domu jest izolacji tych jego części, które będą się znajdowały pod powierzchnią gruntu. Ryzyko, że woda gruntowa dostanie się do wnętrza, jest w tym przypadku bardzo duże. Dlatego oszczędzanie na materiałach hydroizolacyjnych jest pułapką, ponieważ ich wymiana jest niezwykle trudna po zakończeniu prac budowlanych.

Hydroizolacja pionowa i pozioma

hydroizolacja piwnicy	Dlatego tak istotne jest, aby były wytrzymałe i dobrej jakości. Dopiero po całkowitym związaniu betonu w ławach zakładana jest hydroizolacja piwnic, która może być pionowa i pozioma. Izolację poziomą instalujemy na ławach fundamentowych i pod podłogą na gruncie, natomiast izolację pionową umieszcza się na ścianach zewnętrznych od strony gruntu. Obydwie izolacje muszą szczelnie łączyć się ze sobą, gdyż miejsca ich styku są później potencjalnymi wrotami wilgoci. Izolacja pozioma chroni przed wilgocią podciąganą kapilarnie, a pionowa zabezpiecza przed wodą znajdującą się w gruncie. Materiał, który wykorzystuje się do hydroizolacji piwnic, musi być przede wszystkim wytrzymały i odporny na substancje chemiczne, zawarte w gruncie. Wyróżniamy następujące materiały hydroizolacyjne: bitumiczne, mineralne, z tworzyw sztucznych. Hydroizolacje bitumiczne dzielimy na powłoki cienkowarstwowe (płynne lub półpłynne na bazie asfaltu) i grubowarstwowe (masy KMB) oraz rolowe (papy i membrany samoprzylepne).

hydroizolacja piwnicy	Najpopularniejszym materiałem do izolacji poziomych są papy bitumiczne. Typowa papa składa się z osnowy, która zapewnia wytrzymałość na rozrywanie i odpowiedni kształt, powłoki bitumicznej, która zapewnia szczelność oraz z posypki zapobiegającej sklejaniu się warstw papy i zwiększającej jej trwałość. Do izolacji pionowych najczęściej stosuje się masy bitumiczne, które rozprowadza się pędzlem po ławach fundamentowych i ścianach. Masa bitumiczna jest mieszanką kruszywa, lepiszcza i wypełniacza. Hydroizolacje mineralne dzielimy na powłokowe (szlamy) i rolowe (maty bentonitowe). Hydroizolacje z tworzyw sztucznych to specjalne folie i membrany. Od rodzaju materiału zastosowanego na izolację poziomą ław zależy rodzaj materiału do izolacji pionowej ścian. Niektóre materiały hydroizolacyjne nie współgrają ze sobą i nie można ich łączyć albo ich połączenie nie będzie szczelne.

Dlatego tak ważne jest, żeby bez konsultacji z projektantem lub kierownikiem budowy, nie zmieniać rodzaju materiałów do izolacji. Tylko szczelna hydroizolacja piwnicy zabezpieczy ją przed wilgocią. Bardzo ważny jest więc dobór odpowiednich materiałów. Muszą być one dobrej jakości, trwałe i wytrzymałe, aby izolacja z nich wykonana była skuteczna.

Leave a Comment