zadania geodety

Kto musi zainteresować się geodezją?

Osoby zajmujące się geodezją otrzymują zlecenia od biur projektowych, firm budowlanych oraz jednostek samorządowych. Nawet budowa chodnika nie może zostać zrealizowana bez udziału geodety. Dzięki profesjonalnej geodezji można wyznaczyć miejsce, w którym ma przebiegać chodnik, a także sprawdzić, czy zostały zachowane wszystkie poziomy oraz spadki. Nie każdy może zajmować się geodezją ? wymagane są do tego odpowiednie uprawnienia zawodowe, co wynika z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 roku.

Geodezja – co trzeba wiedzieć?

profesjonalna geodezja w BoguchwaleGeodezja obejmuje różnego rodzaju pomiary ? sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne czy inwentaryzacyjne. Dzięki wykorzystywaniu precyzyjnego sprzętu pomiarowego możliwe jest ustalenie z dużą precyzją, gdzie będą znajdowały się przyszłe budynki. Dotyczy to nie tylko obiektów mieszkalnych, ale też dróg, chodników czy przyłączy. Z wiedzy geodezyjnej trzeba korzystać podczas rozgraniczania i podziału gruntów. Uprawniony geodeta musi najpierw udać się na rozdzielaną działkę, gdzie dokonuje wszystkich potrzebnych pomiarów. Na tej podstawie sporządza dokumentację do celów prawnych, która jest później sprawdzana przez urzędników.

zadania geodetyDo zadań geodety należy przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. W takiej kwestii jak profesjonalna geodezja w Boguchwale można znaleźć wykwalifikowanych fachowców. Do zajmowania się geodezją potrzeba odpowiedniego wykształcenia ? średniego lub wyższego. Osoby, które posiadają wyższe wykształcenie geodezyjne mogą liczyć na zarobki przekraczające 4 tysiące złotych netto. Najwięcej zarabiają geodeci, którzy mają własne działalności i działają niezależnie, ale na rynku funkcjonuje też wiele biur geodezyjnych. Obsługa dużej inwestycji budowlanej wymaga ogromnych nakładów pracy. Osoba zajmująca się geodezją musi liczyć się z tym, że część obowiązków będzie wykonywała w terenie. Inwestorzy potrzebują pomocy geodety w licznych sytuacjach, zarówno przed rozpoczęciem budowy, jak i po jej zakończeniu.

Kiedy budynek jest już gotowy, zadaniem geodety jest wykonanie dokładnych pomiarów i sporządzenie na ich podstawie mapy. Bez dokumentacji inwentarskiej od geodety niemożliwe jest zakończenie budowy i oddanie budynku do użytku. Wśród klientów firm geodezyjnych często są także jednostki administracji samorządowej i urzędy, które są odpowiedzialne za remont i budowę dróg. W trakcie budowy drogi geodeta musi sprawdzać, czy zostały zachowane odpowiednie spadki. Niwelacja terenu jest jedną z kluczowych dziedzin geodezji.