działka - wycena

Kiedy konieczne może być wycenienie wartości gruntu?

Wraz z biegiem czasu coraz większa liczba osób decyduje się na przeprowadzenie wyceny wartości gruntu. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim w przypadku, kiedy dana działka ma ulec podziałowi lub też po prostu odsprzedaży. Ważne jest, aby procedurę wyceny wykonywali jedynie profesjonalni rzeczoznawcy.

Wycena gruntu jest niezbędna, kiedy planuje się jego odsprzedanie

wycena gruntu Dzięki niej można ustalić realną wartość transakcji, mającą odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej. Z jednej strony pozwoli to dotychczasowemu posiadaczowi gruntu szybciej odnaleźć kupca, z drugiej zaś, zarobić na odsprzedaży możliwie jak najwięcej. Rzetelna wycena gruntu w Warszawie, okazać się jednak może niezbędna w przypadku, kiedy to działka jest przedmiotem spadku albo też majątkiem wspólnym małżonków. Poznanie jej realnej wartości pozwoli wtedy podjąć przemyślaną decyzję dotycząca przyjęcia lub odrzucenia spadku. W przypadku zaś, kiedy to grunt jest elementem dzielonego majątku i ma pozostać własnością jednej strony, pozwala stwierdzić, ile będzie ona winna drugiej stronie po zakończeniu postępowania rozwodowego.

działka - wycena Dane dotyczące wartości działki są również nieocenione, kiedy to ma stać się ona zabezpieczeniem dla spłacanego kredytu. Aby bank mógł bowiem wydać decyzję kredytową, trzeba dostarczyć mu prawidłowo sporządzony operat szacunkowy. W nim właśnie znajdować się muszą dane, ile warty jest grunt stanowiący dla banku zabezpieczenia. Oprócz tego, bank wymagać będzie też danych dotyczących realnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, których elementem będzie wartość majątku. Wycena jednak może stać się niezbędna w przypadku chęci ustalenia wysokości opłat za dzierżawę oraz wysokości podatku rolnego. Decydując się na wykonanie wyceny gruntu warto pamiętać, że do jej wykonania potrzebna będzie ogromna wiedza oraz doświadczenie. Z tego też względu, przeprowadzeniem takiej procedury zajmować się powinni jedynie profesjonalni rzeczoznawcy, specjalizujący się właśnie w określaniu wartości gruntów.

W obecnym czasie coraz większa liczba posiadaczy gruntów decyduje się na przeprowadzenie ich wyceny. W szczególności, taka konieczność wystąpić może, kiedy to dany grunt ma zostać odsprzedany czy też podzielony. Ważne jest, aby wykonaniem takiej procedury zajmowali się jedynie doświadczeni profesjonaliści. Tylko w takim przypadku można bowiem zyskać pewność, że ustalona wartość gruntu odpowiadać będzie wszelkim rynkowym uwarunkowaniom oraz standardom. Na szczęście profesjonalistów zajmujących się takimi zadaniami, jest z biegiem czasu coraz więcej.

Leave a Comment