ocieplenie pomieszczeń

Jak wygląda ocieplanie pianką poliuretanową?

Pianka poliuretanowa jest powszechnie zaliczana do tych materiałów izolacyjnych, które cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością. Wszystko ze względu na bardzo dobre właściwości wspomnianej pianki, przez co jest ona w stanie bardzo skutecznie chronić przed uciekaniem ciepła z pomieszczenia. Kolejną bardzo istotną jej zaletą wydaje się fakt, że nie sprawia ona praktycznie żadnych problemów podczas aplikacji.

Łatwość i szybkość aplikacji pianki poliuretanowej

ocieplenia pianką poliuretanową w mazowieckimNałożenie pianki wydaje się zdecydowanie najmniej problematyczne, porównując oczywiście do nakładania styropianu czy wełny skalnej. Oczywiście będzie tak jedynie w tym przypadku, gdy czynnością tą zajmować się będą jedynie fachowcy. Pianka aplikowana jest przy użyciu dedykowanego pistoletu natryskowego. Jest on w stanie pod dużym ciśnieniem wystrzeliwać piankę w kierunku elementu czy powierzchni, które mają być ocieplone. Materiał ten w następnej kolejności jest w stanie nawet stukrotnie się rozszerzyć oraz nabrać oczekiwanych właściwości użytkowych. Podczas wykonywania takich właśnie zadań pamiętać należy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Wymagane jest wyposażenie pracowników w maskę ochronną oraz dedykowaną odzież. Jeżeli chodzi o ocieplenia pianką poliuretanową w mazowieckim, rodzaj zastosowanej pianki uzależniony jest od rodzaju izolowanego miejsca.

ocieplenie pomieszczeń I tak na poddaszach zdecydowanie najczęściej wykorzystywana jest pianka otwarto komórkowa. Jest ona zazwyczaj znacznie tańsza, wymagając jednak zastosowanie nieco większej warstwy, zazwyczaj o grubości około 25 centymetrów. Grubość utworzonej warstwy musi być jednak uzależniona na przykład od założeń projektowych czy oczekiwanej skuteczności izolacji. Izolacji natryskowej nie należy wykonywać na zbyt zawilgoconym podłożu. W przypadku drewna, poziom jego wilgotności nie powinien nigdy przekraczać 12 %. W przypadku zbyt dużej wilgotności i wykonywania w takich warunki izolacji pianką można oczekiwać, że jej właściwości izolacyjne ulegną znacznemu obniżeniu w porównaniu do założeń początkowych.

Izolacja przy pomocy pianki poliuretanowej staje się w obecnym czasie coraz bardziej popularna. Wszystko ze względu na fakt, że tak utworzona warstwa izolacyjna z pewnością wyróżniać się będzie cechami niedostępnymi dla innych rodzajów. Aby tak jednak było, warto pamiętać o konieczności zlecenia prac izolacyjnych z użyciem pianki poliuretanowej doświadczonym w tym zakresie profesjonalistom. W innym przypadku trudno jest oczekiwać, że końcowe rezultaty prac izolacyjnych będą zgodne z początkowymi założeniami.

Leave a Comment