Jak chronić regały w magazynie?

W obecnym czasie zwraca się szczególną uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej ochrony wykorzystywanym w magazynach regałom. Bardzo często ulegają one uszkodzeniom ze względu na nieprawidłowy sposób ich użytkowania, bądź też kolizje z wózkami widłowymi. Aby uniknąć tych groźnych w następstwach sytuacji bardzo ważne jest korzystanie z odpowiednich zabezpieczeń.

Regały magazynowe i ich ochrona

Z pewnością jednym z bardziej istotnych dla zachowania bezpieczeństwa w magazynie kwestii jest odpowiednie przeszkolenie operatorów wózków widłowych. Mimo tego jednak w dalszym ciągu nawet chwila nieuwagi może spowodować występowanie sytuacji o niebezpiecznych skutkach. Dlatego też kluczowe tutaj wydaje się być stosowanie odpowiednich elementów zwiększających poziom bezpieczeństwa, oraz widoczność w magazynie. Przykładem takiego właśnie rozwiązania mogą się okazać lustra przemysłowe. Są one rozmieszczone zazwyczaj w tych najbardziej strategicznych miejscach magazynu, jak również na wózkach widłowych oraz rampach. Mogą się one bezpośrednio przyczynić dla zachowania odpowiedniego komfortu, oraz widocznego polepszenia poziomu bezpieczeństwa pracy. Bezpieczna ochrona regałów nie mogłaby by się jednak obyć również bez zastosowania odpowiedniego zakotwiczenia dla mebli i sprzętów magazynowych. Dzięki temu okażą się one zdecydowanie stabilniejsze i tym samym bezpieczniejsze. Będzie to w takim wypadku możliwe nawet w sytuacji pełnego zapełnienia regału, oraz w wypadku kolizji z nim przez wózek widłowy. Kolejnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa w magazynie mogą się okazać również specjalne ochraniacze w postaci odbojnic. Pozwalają one z jednej strony na wytyczenie tych stref, po której wózek widłowy może się w pełni bezpieczny sposób poruszać.

Z drugiej strony ustawione wzdłuż regałów, nie dopuszczą one do bezpośredniej styczności wózka widłowego z takim właśnie meblem. Warto jednak wykorzystywać przede wszystkim odbojniki wykonane z tworzyw sztucznych, które będą w stanie skuteczniej rozkładać energię powstałą w trakcie uderzenia. W obecnym czasie coraz większy nacisk kładziony jest na zachowanie bezpieczeństwa na wysokim poziomie w wielu zakładach przemysłowych. W szczególności dotyczyć to jednak będzie magazynów, gdzie sporym problemem wydają się być kolizje wózków widłowych z różnymi elementami wyposażenia. Aby im zapobiegać stosować można różne elementy ochronne i zabezpieczające w postaci luster przemysłowych, odbojnic czy też na przykład zakotwiczenia regałów. Dzięki temu ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznej będzie mogło być zdecydowanie ograniczone.

Po więcej o regałach i ich ochronie zapraszamy na www.safetypadlocks.eu.

Leave a Comment