Czym są dyfuzory akustyczne?

W obecnym czasie, coraz większą rolę wydaje się odgrywać odpowiednie izolacja akustyczna różnego rodzaju pomieszczeń. Szczególnie, jej znaczenie wydaje się być istotne w przypadku obecnie występujących, większych rozmiarowo pomieszczeń, pozbawionych ozdób oraz wielu elementów wyposażenia. W takiej sytuacji, kluczowe oraz konieczne, może się okazać zadbanie o odpowiednie rozpraszanie dźwięku.

Dyfuzory akustyczne – do czego służą?

Właśnie to zdają się zapewniać wspomniane wcześniej dyfuzory, które uważane są za jedne z bardziej skutecznych w takich celach ustroje. Dzięki nim, możliwe jest osiągniecie w wielu sytuacjach, szczególnie zoptymalizowane rozpraszania dźwięku, niezależnie od właściwego dla danego pomieszczenia akustyki. Stosowanie wspomnianych ustrojów wydaje się być szczególnie istotne w przypadku obecnie coraz częściej występujących w wielu budynkach, minimalistycznych pomieszczeń. Idealnie równoległe w stosunku do siebie ściany, oraz zastosowanie w praktyce praktycznie prostych kątów powodują powstawanie bardzo niekorzystnego z perspektywy wielu osób, odbicia lustrzanego dźwięku. Tymczasem odpowiednie rozproszenie fali dźwiękowej w danym pomieszczeniu, do czego wykorzystywać można właśnie nowoczesne dyfuzory akustyczne, może sprawić, że odbiór dźwięku w danym pomieszczeniu, okazać się może zdecydowanie lepszy.

Dzięki dyfuzorom, możliwe jest osiągniecie idealnie odpowiedzi częstotliwościowej danego pomieszczenia. Jednocześnie, dźwięk, nie staje się pusty, dzięki temu, że nie wpływa to niekorzystnie na skrócenie czasu pogłosu. Oczywiście, w przypadku dyfuzorów, tak jak w przypadku innego rodzaju ustrojów rozpraszających, szczególnie istotne wydaje się być ich odpowiednie zaprojektowanie, jak również i wykonanie, najlepiej przy użyciu dedykowanych maszyn. Tylko w takiej sytuacji, można zapewnić odpowiednie parametry akustyczne, które są przecież determinowane przez rozmiar dyfuzorów. Co więcej, również materiał użyty do wykonania ustrojów, oraz ich wykończenie, wydaje się mieć szczególny wpływ na poszczególne ich parametry. W obecnym czasie, sporym problemem różnych pomieszczeń o zupełnie różnym przeznaczeniu, wydaje się być ich odpowiednia akustyka. Szczególnie wpływ na to ma obecnie dominujący trend w wykańczaniu pomieszczeń, opierający się na ograniczeniu wszelkich ozdób, oraz elementów wyposażenia wnętrz. To, może powodować, że danym pomieszczeniu powstawać będzie echo, czy też zbyt dużego pogłosu, które da się zmniejszyć jednak z użyciem odpowiednich ustrojów akustycznych, szczególnie tych w postaci dyfuzorów.

Po dyfuzory zapraszamy na www.mjaudiolab.pl.

Leave a Comment