Hydroizolacja fundamentów budynku

Czy warto inwestować w hydroizolację fundamentów?

Wilgoć stwarza bardzo duże zagrożenie dla niemal każdego budynku. Tą jego częścią, która jest najbardziej zagrożona niekorzystnym wpływem wilgoci, są fundamenty oraz piwnica. Właśnie z tego względu tak ważne jest, aby w tych miejscach budynków zastosować odpowiedni rodzaj hydroizolacji. Wilgoć stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zachowania przez budynek pełnej integralności.

Hydroizolacja fundamentów jako ochrona przed pleśnią

Hydroizolacja fundamentów budynku Bez odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni, zawilgocone części budynku mogą zostać łatwiej zaatakowane przez pleśń czy też grzyby. Są to wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy, które wpływać mogą niekorzystnie na kwestię zachowania przez elementy nośne budynku integralności. Zagrożenie to jest szczególnie duże, gdy mowa jest o zewnętrznych elementach opisywanej konstrukcji. Jeżeli woda wielokrotnie zamraża się i odmraża, może stanowić poważne zagrożenie nawet dla najtrwalszych odmian betonu. Sposobem na zabezpieczenie opisywanej konstrukcji jest jedynie hydroizolacja. Do ochrony fundamentów zastosować można cały szereg zróżnicowanych materiałów. Początkowo wykorzystywano w takich celach na przykład papę, folię czy też arkusze blachy, która uprzednio została zabezpieczona przed korozją.

Hydroizolacja fundamentów budynku Również z izolacją natryskową bardzo często kojarzona jest hydroizolacja fundamentów budynku Warszawa jest miastem, w którym ten właśnie sposób jest zdecydowanie najbardziej popularny. Dostosowanie odpowiedniej metody izolacji jest bardzo ważne dla osiągnięcia pozytywnych efektów. Podczas wyboru odpowiedniej metody, pod uwagę brać należy takie czynniki, jak kształt i typy budynku, sposób jego użytkowania, obciążenia z tego wynikające czy też stopień prawdopodobnego obciążenia wilgocią. Nie zawsze metoda, która sprawdzać się będzie w przypadku budynku znajdującego się na terenie mającym tendencję do zalań, sprawdzać się będzie w przypadku obiektów przemysłowych. Istotnym czynnikiem utrudniającym zastosowanie wielu metod hydroizolacji, są bardzo niskie temperatury. W takim przypadku zastosować można na przykład lepik na zimno, wykorzystany do przyklejania papy asfaltowej.

W obecnym czasie coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się metody, pozwalające na skuteczną hydroizolację wielu części budynków mieszkalnych. Tą ich częścią, która jest najbardziej zagrożona zalaniami czy też rozwojem pleśni, są oczywiście fundamenty. Warto pamiętać o konieczności dostosowania metody hydroizolacji do miejsca jej zastosowania. Pod uwagę należy brać zawsze czynniki takie, jak stopień zagrożenia wilgocią czy panujące warunki temperaturowe w miejscu przeprowadzenia hydroizolacji.