utylizacja azbestu

Czy jest obowiązek usunięcia azbestu?

Azbest jest grupą minerałów o postaci włóknistej, która w 1996 roku została uznana za szkodliwą, a rok później (tj. 1997) zakazano produkcji jakichkolwiek materiałów zawierających ten minerał, w tym też krokidolitu, amozytu i chryzotylu. Do najpopularniejszych materiałów budowlanych zawierających azbest należy eternit. To z niego tworzone były pokrycia dachowe, instalacje rurociągowe, a także niektóre elewacje.

Profesjonalna utylizacja azbestu

utylizacja azbestuPo uznaniu azbestu za bardzo szkodliwy dla zdrowia nakazano usunięcie wszystkich konstrukcji zawierających ten minerał (powyżej 0,1%). Jak obliczyli specjaliści, pozostało aż 14,5 miliona ton wyrobów azbestowych, które należy usunąć. Koszta tego przedsięwzięcia nie są niskie, gdyż szacuje się, że rocznie na sam demontaż, transport oraz utylizację azbestu wydaje się około 40 miliardów złotych. Według przepisów prawa każda osoba, będąca w posiadaniu wyrobów azbestowych (w tym też np. pokryć dachowych wykonanych z eternitu), musi usunąć materiał do 2032 roku. Legalna utylizacja azbestu możliwa jest wyłącznie przy skorzystaniu z usług profesjonalnych przedsiębiorstw, które mają niezbędne pozwolenie na demontaż, transport oraz likwidację azbestu. W geście właściciela budynku leży opłacenie usług, jednak może on liczyć na dofinansowanie ze swojej gminy, które potrafi wynosić nawet do 100 procent wszystkich poniesionych kosztów.

utylizacja azbestuKonsekwencje prawne mogą dosięgnąć nie tylko osób, którym nie uda się usunąć wyrobów azbestowych, ale również zakłady zajmujące się produkcją takich materiałów. W pierwszym przypadku osoba, która po 2032 roku wciąż będzie posiadała konstrukcje azbestowe, może zostać ukarana grzywną od 10 złotych do 20 000 liczonych w stawkach dziennych. W przypadku przedsiębiorstw produkujących i sprzedających eternit lub inne wyroby azbestowe właścicielowi grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Bezkarni nie pozostają również ci, którzy zdecydują się na demontaż azbestu samodzielnie. Czynności wykonane nielegalnie w połączeniu z wyrzuceniem wyrobów ze swojej posesji, mogą zakończyć się karą w wysokości do 5000 złotych.

Sam proces usuwania wyrobów azbestowych nie jest skomplikowany, jeżeli wszystkimi czynnościami zajmą się profesjonalne przedsiębiorstwa. Tych w kraju działa wiele, dlatego bezproblemowo można znaleźć firmę blisko swojego miejsca zamieszkania. Odpowiednio zabezpieczeni fachowcy ogrodzą teren, ostrożnie zdemontują konstrukcje oraz przetransportują je na specjalne składowiska, gdzie poddane zostaną utylizacji.

Leave a Comment