Co powinny zawierać mapy geodezyjne?

W obecnym czasie, zanim możliwe będzie realizowanie jakiejkolwiek inwestycji, trzeba wcześniej wyrobić odpowiednią mapę geodezyjną terenu, którego dana inwestycja ma dotyczyć. Na mapie geodezyjnej, znajdować się każdorazowo powinny pewne, ściśle określone informacje, których wartość przy realizacji inwestycji budowlanej jest niezwykle duża.

Mapa geodezyjna – jak wygląda?

Chodzi tutaj przede wszystkim o uaktualnienie, oraz uszczegółowienie informacji znajdujących się zazwyczaj na mapie zasadniczej. W praktyce bowiem okazuje się najczęściej, że mapa zasadnicza nie jest w stanie dostarczyć tych najważniejszych informacji, które okazują się być kluczowe dla sprawnego realizowania danej inwestycji budowlanej. W praktyce okazuje się bowiem najczęściej, że mapa zasadnicza jest rzadko kiedy odpowiednia aktualna. Szczególnie chodzi tutaj o najważniejsze dla sprawnego realizowania inwestycji dane dotyczące ukształtowania terenu, jego zagospodarowania, jak również i uzbrojenia. Aby dostarczyć bardziej aktualnych informacji, niezbędnych podczas realizowania inwestycji, konieczna mogą być mapy geodezyjne – kujawsko-pomorskie jest regionem, gdzie najszybciej znaleźć można specjalistów, którzy specjalizują się w ich utworzeniu. Aby dane, które znajdować się będą na mapie geodezyjnej były aktualne, zdecydowanie najczęściej jest oba tworzona w oparciu o nowe pomiaru geodezyjne, związane z podziałem, scalaniem, czy też obrotem nieruchomościami.

Podobnie, mapy geodezyjne bardzo często tworzone są w wyniku złożenia wniosku, dotyczącego warunków zabudowy, czy też zagospodarowania terenu. Jakie informacje powinny się znajdować na mapie geodezyjnej? Przede wszystkim, powinna ona być wykonana w odpowiedniej skali, zależnej przede wszystkim od zagęszczenia budynków na danym terenie. W przypadku dużego zagęszczenia obiektów, mapa zostać musi wykonana w skali 1:250. W przypadku obszarów o wysokim zurbanizowaniu, mapka musi być wykonana w skali pomiędzy 1:500 a 1:1000. Skala 1:5000, jest zaś obowiązująca w przypadku obszarów rolnych, jak też i leśnych. Mapka geodezyjna, powinna jak najwierniej przedstawiać kartograficzną reprezentację obiektów, ich nazwy, skróty, oraz oznaczenia. Na mapie geodezyjnej, powinny się znajdować również informacje dodatkowe, takie jak geodezyjny układ odniesienia, siatkę kwadratów, czy też lokalizację obszaru z uwzględnieniem podziału administracyjnego. Mapy geodezyjne, wykorzystywane są szczególnie często w przypadku podziału działki, jej sprzedaży, bądź też w przypadku chęci zrealizowania na działce jakiejś inwestycji budowlanej.

Leave a Comment