architekt domów

Architekci, profesjonaliści wykonujący projekty budowlane

Architekci muszą posiadać zarówno kompetencje inżynieryjne, jak i zdolności artystyczne. Do szerokiego zakresu obowiązków architekta zalicza się projektowanie budynków, wnętrz, przestrzeni miejskiej, krajobrazu, ogrodów i terenów wiejskich. Projektowanie budynków takich jak domy mieszkalne wymaga ukończenia studiów i uzyskania tytułu inżyniera. Podczas swojej pracy architekt musi uwzględniać wymagania, jakie stawia przed nim ustawa o prawie budowlanym, a także założenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Kompetencje doświadczonego architekta domów

architekt domów Tworzenie projektu budowlanego jest działaniem interdyscyplinarnym. Niejednokrotnie wymaga to zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, którzy posiadają stosowne uprawnienia budowlane, na przykład elektryków. Rolą architekta jest koordynacja działań wszystkich specjalistów na etapie projektowania budynku. Do projektu budowlanego architekt musi dołączyć także informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Na podstawie tych informacji kierownik budowy przygotowuje plan BIOZ. Architekt musi określić i uwzględnić obszar oddziaływania obiektu. Informacja ta może zostać przedstawiona w formie graficznej lub opisowej. Niezbędne jest także wskazanie podstawy prawnej.

architekt domów Podczas sprawdzania zgodności projektu z przepisami wykonuje się konsultacje i zasięga opinii specjalistów z różnych dziedzin. Taki specjalista jak doświadczony architekt domów Kraków może wybrać na swoją siedzibę ze względu na rozwijający się rynek budowlany, w pierwszej połowie 2022 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 3649 nowych mieszkań, otrzymali także 4129 pozwoleń na budowę. Każdy wniosek o pozwolenie na budowę domu musi zawierać projekt sporządzony przez architekta. Organ administracyjny może zażądać od architekta wyjaśnień dotyczących niektórych kwestii projektowych. Projektant musi sporządzić także ewidencję wszystkich materiałów budowlanych, jakie zostaną użyte podczas budowy domu wraz z ich specyfikacją techniczną. Jakość i parametry użytych materiałów wpływają na takie czynniki jak siła nośna konstrukcji czy poziom izolacji termicznej.

Do obowiązków architekta zalicza się nie tylko wykonanie projektu, ale też sprawowanie nadzoru nad jego realizacją. Takie działanie jest prowadzone na życzenie inwestora lub organu administracyjnego czuwającego nad przebiegiem budowy. Rolą architekta jest kontrolowanie, czy prace przebiegają zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem. Nadzór architekta jest też niezbędny w sytuacji, w której konieczne jest wprowadzanie zmian w projekcie na wniosek kierownika budowy.